Внедряване

4

Начини на предоставяне:

SANTA може да бъде предоставена на клиента по един от следните два начина:

• традиционно, чрез закупуване на лиценз

• като услуга (Software as a Service)

 

Етапи на внедряване и услуги:

Всеки проект по внедряване на интегрирано софтуерно решение за управление на бизнеса като SANTA преминава през няколко последователни етапа със съответни особености.

• Бизнес анализ на изискванията и дизайн на информационната система

• Анализ на различията /ГАП анализ

• Разработка на допълнителни функционалности и прототип

• Инсталация, тестване на информационната система 

• Обучение на служителите за работа със системата

• Продуктивен старт