Внедряване

4

Начини на предоставяне:

SANTA може да бъде предоставена на клиента по един от следните два начина:

• Чрез закупуване на лицензи;

• Като услуга (Software as a Service).

 

Етапи на внедряване и услуги:

Всеки проект по внедряване на интегрирано софтуерно решение за управление на бизнеса като SANTA преминава през няколко последователни етапа със съответни особености.

• Бизнес анализ на изискванията и дизайн на информационната система;

• Анализ на различията (GAP анализ);

• Разработка на допълнителни функционалности и прототип;

• Инсталация и тестване на информационната система;

• Обучение на служителите за работа със софтуера;

• Продуктивен старт на системата.