Предоставяне

4

SANTA може да бъде предоставена по два начина: традиционно, чрез закупуване на лиценз или като услуга (Software as a Service).

Традиционно – лицензиране

• Закупуване на лиценз,  предоставящ на потребителя правото да ползва софтуера  

• Инсталации 

• Конфигуриране на системата 

• Мрежа, сървъри, архивиране

• Поддръжка и обслужване на приложението

• Обучение и консултации

Софтуер като услуга – Software as a Service

saas

“Софтуер като услуга”, наричан още „Софтуер под наем” и SaaS (Software as a Service), е известен модел за използване на даден софтуерен продукт без да е необходима локална инсталация при клиента. Този модел се използва като даден софтуерен продукт е предоставен от фирма доставчик, който е достъпен за крайния потребител чрез Интернет.

За разлика от традиционните пакети с приложения, които потребителите инсталират на компютрите или сървърите си, фирмата доставчик притежава софтуера и го предоставя на компютрите, като съхранява в системата си техните данни. Потребителят плаща само месечна такса за използването му.

С тази услуга не е необходимо закупуването на допълнителен хардуер или инфраструктура за работата на софтуера. Моделът спестява на клиента – потребител пари за допълнителен хардуер и консултантски услуги, свързани с инсталиране на софтуера. В случай, че крайният потребител не намира услугата за полезна, може да се откаже от нея по всяко време, без да загуби предварително вложени пари в закупуването на софтуерен продукт и в изграждането на инфраструктура.