Предоставяне

4

SANTA може да бъде предоставена по два начина: традиционно, чрез закупуване на лиценз или като услуга (Software as a Service).

Закупуване на лицензи

При закупуване на лиценз, предоставящ на потребителя правото да ползва софтуера, клиентът традиционно преминава през следните стъпки:

• Покупка на лицензите;

• Инсталация;

• Конфигуриране на системата;

• Изграждане на мрежа; сървъри; архивиране;

• Поддръжка и обслужване на приложението;

• Обучение и консултации.

Софтуер като услуга – Software as a Service

saas

“Софтуер като услуга”, наричан още „Софтуер под наем” или SaaS (Software as a Service), е известен модел за използване на даден софтуерен продукт без да е необходима локална инсталация при клиента. Този модел се използва като даден софтуерен продукт е предоставен от фирма доставчик, който е достъпен за крайния потребител чрез Интернет.

За разлика от традиционните пакети с приложения, които потребителите инсталират на компютрите или сървърите си, фирмата доставчик притежава софтуера и го предоставя на компютрите, като съхранява в системата си техните данни. Потребителят плаща само месечна такса за използването му.

С тази услуга не е необходимо закупуването на допълнителен хардуер или инфраструктура за работата на софтуера. Моделът спестява на клиента и разходите за поддръжка и допълнителни консултантски услуги, свързани с инсталиране на софтуера. В случай че крайният потребител не намира услугата за полезна, може да се откаже от нея по всяко време, без да загуби предварително вложени пари в закупуването на софтуерен продукт и в изграждането на инфраструктура.