За нас

Вече повече от 20 години сме на световния технологичен пазар, а иновативните информационни технологии и успешното бизнес консултиране са се превърнали от наша основна работа в най-голямата ни страст.

Приехме за наша мисия това да донесем на българския пазар иновативни технологии и решения за повишаване на корпоративната ефективност, за осъществяване трансфера на знания в организациите и за подобряване на потребителското преживяване (User Experience) при използването на информационни технологии.

В Латона ежедневно се стремим да представим на нашите клиенти различен поглед за внедряване на информационни технологии, поставяйки фокус върху изключително важната роля на Информацията във всяка отделна организация. Интегрираме бизнес и технологични подходи, основаващи се на корпоративна архитектура (Enterprise Architecture) и архитектура, ориентирана към услугите (SOA), за да моделираме бизнес и IT услуги и системи. Специализирахме се в управление на информацията (Data management), оптимизация на процесите и анализ на наличната информация.

Услуги

Част от услугите в нашето портфолио включват:

• Изграждане на центрове за данни и предоставяне на облачни услуги;

• Транзакционни системи (в т.ч. дигиталната платформа за управление на информационни потоци и процеси SANTA);

• Аналитични системи – складове за данни (Data Warehouse), бизнес интелигентност (Business Intelligence), потребителско поведение, статистика;

• Мениджмънт услуги (Enterprise Architecture, SOA, Управление на бизнес процеси (BPM), Референтни модели (Industry Specific Reference Models);

• Разработване на мобилни апликации.

Иновации

Привеждането на нашата визия в действие се базира на интегрираното прилагане на иновации, покриващи всички аспекти на бизнес трансформацията:

• Управление на бизнес процеси (ВРМ) – като инструмент за дефиниране на текущото състояние на организацията (As Is) и на състоянието, към което се стремим (To Be);

• Информационните технологии като инструмент за изминаване на пътя от “As Is” до “To Be”;

• Корпоративна архитектура (Enterprise architecture) – като цялостен подход за оркестриране на бизнес и IT аспектите на трансформацията.

Решения

Ние предлагаме палитра от решения, които да удовлетворят нуждите на нашите клиенти през целия цикъл на бизнес трансформация. Тези решения се базират на водещите инструменти, методологии и технологии в съответните области като:

• ARIS като водещ инструментариум за управление на бизнес процеси (BPM);

• TOGAF ADM като средство за създаване и подържане на Корпоративни Архитектури;

• Prince 2 и RUP като методологии за управление на IT проекти и управление на процеса на софтуерна разработка;

• Unix, Oracle и Java като платформа за софтуерните ни решения.

Ако и ти вярваш, че иновативните технологии и дигиталната трансформация на бизнеса са бъдещето на корпоративния успех, ще се радваме да се запознаем.

LinkedIn | facebook