За нас

За нас

Вече повече от 20 години сме на световния технологичен пазар, а иновативните информационни технологии и успешното бизнес консултиране са се превърнали от наша основна работа в най-голямата ни страст.
 
Приехме за наша мисия това да донесем на българския пазар иновативни технологии и решения за повишаване на корпоративната ефективност, за осъществяване трансфера на знания в организациите и за подобряване на потребителското преживяване (User Experience) при използването на информационни технологии.
 
В Латона Дивелъпмънт ежедневно се стремим да представим на нашите клиенти различен поглед за внедряване на информационни технологии, поставяйки фокус върху изключително важната роля на Информацията във всяка отделна организация. Интегрираме бизнес и технологични подходи, основаващи се на ентърпрайз архитектура (Enterprise Architecture) и архитектура, ориентирана към услугите (SOA), за да моделираме бизнес и IT услуги и системи. Специализирахме се в управление на информацията (Data management), оптимизация на процесите и анализ на наличната информация.

Услуги

Част от услугите в нашето портфолио включват:

• Изграждане на центрове за данни и предоставяне на облачни услуги;

• Транзакционни системи (в т.ч. дигиталната платформа за управление на информационни потоци и процеси SANTA; Семантична мрежа (Semantic Web);

• Аналитични системи – складове за данни (Data Warehouse), бизнес интелигентност (Business Intelligence), потребителско поведение, статистика;

• Мениджмънт услуги (Enterprise Architecture, SOA – Архитектура, ориентирана към услуги, Управление на бизнес процеси (BPM), Референтни модели (Industry Specific Reference Models);

• Дигитални маркетинг услуги (разработване на дигитални стратегии, управление на профили и реклама в социалните медии);

• Разработване на мобилни апликации.

Иновации

Привеждането на нашата визия в действие се базира на интегрираното прилагане на иновации, покриващи всички аспекти на бизнес трансформацията:

• Управление на бизнес процеси (ВРМ) – като инструмент за дефиниране на текущото състояние на организацията (as is) и на състоянието към което се стремим (to be)

• Информационните технологии (IТ) като превозно средство (vehicle) за изминаване на пътя от “as is” до “to be”

• Корпоративна архитектура (Enterprise architecture) – като цялостен подход за оркестриране на бизнес и ИТ аспектите на трансформацията, който превежда бизнес целите в ИТ изисквания (translates business objectives in IT requirements).

Решения

Ние предлагаме палитра от решения, които да удовлетворят нуждите на нашите клиенти през целия цикъл на бизнес трансформация. Тези решения се базират на водещите инструменти, методологии и технологии в съответните области като:

• ARIS като водещ инструментариум за BPM

• TOGAF ADM като средство за създаване и подържане на Корпоративни Архитектури

• Prince 2 и RUP като методологии за управление на ИТ проекти и управление на процеса на софтуерна разработка

• Unix, Oracle и Java като платформа за софтуерните решения

• Metaphore като собствен framework за по- ефективен процес на софтуерна разработка;

Ако и ти вярваш, че иновативните технологии и дигиталната  трансформацията на бизнеса са бъдещето на корпоративния успех, ще се радваме да се запознаем.
 

LinkedIn | facebook