Продукти

1

Разработката на продуктите и решенията  е  базирана на над двадесет години усъвършенстване, развитие и натрупване на опит в областта на информационните технологии. Водещият принцип при тяхното проектиране е изграждането на единна информационна среда, моделираща процесите и взаимовръзките в стопанските обекти за управление. Въпреки своята модулна структура, SANTA притежава вътрешно единство, което позволява на отделните продукти да обменят и използват информация от една обща база данни,  интерпретирайки я съгласно собствената бизнес логика.