Осигуряване на качеството

qa

Предназначение:

Приложение за проследяване цикъла на разглеждане на документите по проект и осигуряване на качество.

Цели:

Осъществяване на контрол на управление на проектите. Гарантиране, че документите, изготвени в резултат от изпълнението на проектите се доставят с необходимото качество.

По-важни функционални възможности:

• Създаване на пакет с включени документи за предаване;

• Диференциране на документите за преглед или не;

• Управление на документи за предаване – определяне на цикъла на преглед;

• Прикачване/сваляне на файл към документа;

• Поддържане на текущо състояние на документа – предстоящ; преглед; изпълнение; проверка; завършен;

• Запис на коментари, несъответствия, забележки и грешки по документа;

• Поддържане на тежест на несъответствието и падежи за коригиране;

• Запис на изложението на автора;

• Преглед на точките, които следва да бъдат преразгледани и обсъдени;

• Запис на резултати за изпълнение и проверка.