Управление на работния процес – Team Time

tt

Предназначение:

Лесно за използване приложение за регистриране и отчитане на отработеното време.

Цели:

Ефикасно планиране и управление на ресурсите. Достъп в реално време до информация за изразходваното време и разходите по проекти.

По-важни функционални възможности:

• Дефиниране на проект – име, описание, валидност от дата –до дата, цветен код за проекта;

• Дефиниране на длъжности/роли;

• Определяне на екипа на проекта;

• Асоциране на служителите към определени длъжност /роли/ в проекта;

• Регистриране на работата в лесна и удобна форма- календар;

• Възможност за вписване за ден или за избран период;

• Справки за проследяване на времето, обобщение на отработеното време по различни критерии;

entra2