Сектори

2

Като използва предимството на доказалите се най-нови технологии, SANTA осигурява отворена, мащабируема и надеждна платформа за изграждане на модерни софтуерни решения за управление на корпоративния и административен сектор.

santa

Santa Enterprise Resource Planning – Търговски и производствени дейности

Santa Finance – Кредитни и лизингови дейности

Santa Administration Information System – Общинска и областна администрация

Santa TAX Solution – Данъчна администрация