Данъчна администрация

taxs

SANTA TAX Solution е специализирана платформа, целяща подобряване на капацитета на приходната администрация в областта на правната рамка, организацията и информационните технологии за прилагането на онлайн административни услуги, предоставяни на клиентите в съответствие с Националната стратегия за електронно правителство.

Основни характеристики и предимства:

• SANTA TAX Solution e уеб-базирано решение;

SANTA TAX Solution дава възможност на приходните администрации да предоставят на бизнеса и гражданите средства за обслужване през Интернет;

SANTA TAX Solution дава възможност  за разработване и интегриране на нови онлайн административни услуги;

SANTA TAX Solution съкращава значително времето за проверка и потвърждаване на данните, гарантира точността на данните, получени от участниците, както и дава възможност за ефективна събираемост на приходите;

SANTA TAX Solution e разработена в съответствие с Българската национална стратегия за електронното правителство и европейските стандарти;

• В SANTA TAX Solution са приложени най-добрите практики на Европейския съюз, като е приведено и съответствие с Българската национална стратегия за електронното правителство.