Кредитни и лизингови дейности

finance

SANTA Finance e високо ефективен автоматизиран софтуер за управление на финансови институции, предлагащи  лизингови и кредитни услуги. Системата е разработена от екип специалисти с дългогодишен опит и познания в сферата на банковото дело, финансовите и информационни технологии.

Основни характеристики и предимства:

• SANTA Finance е WEB базиран софтуер, изграден със съвременни технологии;

• SANTA Finance е гъвкав и лесен за конфигуриране и преконфигуриране, с ясен и интуитивен потребителски интерфейс, лесен за използване и бързо усвояем;

• SANTA Finance притежава  система за сигурност и контрол на достъпа, базирана на потребители, организационни единици и роли, които се асоциират с отделните бизнес функции, автентикация на потребителите и оторизация на действията им;

• SANTA Finance поддържа XML, WEB-services и SOAP стандартни протоколи за информационен обмен;

• SANTA Finance функционира виртуално, в режим реално време, като има възможност да обменя данни (услуги) с външни системи;

• SANTA Finance отговаря на изискванията за защита на личните данни.

Включва следните модули:

SANTA FAA / Финансова и счетоводна администрация

SANTA HR / Човешки ресурси

SANTA Credit / Кредит

SANTA e-Credit / e-Кредит

SANTA Leasing / Лизинг