Технологии

6

Използвани технологии и езици за програмиране в SANTA

Език за програмиране – Java

Java един от най-популярните обектно-ориентирани езици, което основно се дължи на платформената му независимост (един и същ код на Java може да изпълни на Windows, Linux, Aix и т.н, без да е необходимо повторното му компилиране).

Metaphor 2.0

Нашата собствена „Java“ рамка софтуер Метафората 2.0 дава възможност да се развиват бързо и ефективно уеб приложения върху съответните бази данни в съответствие с изискванията на клиента. Софтуерът покрива основните слоеве за достъп до базата данни, бизнес логика и потребителски интерфейс. Тя дава възможност за вход на данни, валидиране, регистрация и визуализация. С използването на Metaphor 2.0 е удобно за интегриране на съществуващите приложения с най-новите технологии, по този начин осигурява по-добра възвръщаемост на инвестициите на нашите клиенти.

Технология – ZK

ZK представлява система с отворен код за изграждане на динамични потребителски интерфейси за web приложения. ZK е написан на Java, използва XML, JavaScript и се базира на модерната технология RIA (rich internet application), подходяща за изграждане на бизнес приложения.

PostgreSQL

представлява обектно-релационна система за управление на бази данни (ORDBMS), създадена от Научния отдел на „Калифорнийски университет Бъркли” и базирана на POSTGRES Version 4.2. PostgreSQL е основоположникът на редица концепции, които се появяват по-късно в рамките на комерсиалните системи за управление на бази данни. PostgreSQL има отворен код и поддържа голяма част от SQL стандарта, като предлага множество модерни характеристики:

• Сложни заявки

• Чужди ключове (foreign keys)

• Тригери

• Изгледи (views)

• Поддръжка на транзакции

• Поддръжка на паралелност на процесите и нишките

PostgreSQL е съвместима с водещите операционни системи като Linux, UNIX (AIX, BSD, HP-UX, SGI IRIX, Mac OS X, Solaris, Tru64), и Windows. PostgreSQL има изградени интерфейси за връзка с най-разпространените програмни езици – Java, Perl, Python, Ruby, Tcl, C/C++, както и своя собствен PL/pgSQL, сходен Oracle PL/SQL. PostgreSQL може да бъде редактирана и разширена от всеки потребител, като например се добавят нови:

• Типове данни

• Функции

• Оператори

• Агрегирани функции

• Индекс методи

• Процедурни езици

PostgreSQL е изборът на митническата и данъчната администрации на Ирландия. Създадена в средата на 90-те години на миналия век днес PostgreSQL има репутацията на най-напредничавата база данни базирана на отворен код. Системата печели множество награди и все повече потребители и в частния, и в публичния сектор.