Технологии

6

 

Език за програмиране – Java

Java един от най-популярните обектно-ориентирани езици, което основно се дължи на платформената му независимост (един и същ код на Java може да изпълни на Windows, Linux, Aix и т.н, без да е необходимо повторното му компилиране).

Технология – ZK

ZK представлява система с отворен код за изграждане на динамични потребителски интерфейси за web приложения. ZK е написан на Java, използва XML, JavaScript и се базира на модерната технология RIA (rich internet application), подходяща за изграждане на бизнес приложения.

PostgreSQL

представлява обектно-релационна система за управление на бази данни (ORDBMS), създадена от Научния отдел на „Калифорнийски университет Бъркли” и базирана на POSTGRES Version 4.2. PostgreSQL е основоположникът на редица концепции, които се появяват по-късно в рамките на комерсиалните системи за управление на бази данни. PostgreSQL има отворен код и поддържа голяма част от SQL стандарта, като предлага множество модерни характеристики:

• Сложни заявки;

• Чужди ключове (foreign keys);

• Тригери;

• Изгледи (views);

• Поддръжка на транзакции;

• Поддръжка на паралелност на процесите и нишките.

PostgreSQL е съвместима с водещите операционни системи като Linux, UNIX (AIX, BSD, HP-UX, SGI IRIX, Mac OS X, Solaris, Tru64), и Windows. PostgreSQL има изградени интерфейси за връзка с най-разпространените програмни езици – Java, Perl, Python, Ruby, Tcl, C/C++, както и своя собствен PL/pgSQL, сходен Oracle PL/SQL. PostgreSQL може да бъде редактирана и разширена от всеки потребител, като например се добавят нови:

• Типове данни;

• Функции;

• Оператори;

• Агрегирани функции;

• Индекс методи;

• Процедурни езици.

PostgreSQL е изборът на митническата и данъчната администрации на Ирландия. Създадена в средата на 90-те години на миналия век днес PostgreSQL има репутацията на най-напредничавата база данни базирана на отворен код. Системата печели множество награди и все повече потребители и в частния, и в публичния сектор.